Trädgårdens förskola
Avdelning Bönan

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Carina Kristensson

Redovisade uppgifter