Rönnbärsgården
Avdelning Blomman och Knoppen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Sairan Muhammed

Redovisade uppgifter