Rönnbärsgården
Avdelning Blomman och Knoppen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Sairan Muhammed

Redovisade uppgifter

"tillsammans med barnen titta de vi på olika filmer som visar hur gör man de kartong mjölkarna sen efter skrivit vi ut mallarna varje barn satt och ritat efter sin fantasi ."

"tillsammans med barnen återvinnande vi allt mjölk ,fil och yoghurt kartongerna .genom att vi har sparat alla de kartongerna under bra period sen gick vi till en återvinnig plats nära förskolan och återvinnande i rätt låda .på så sätt barnen har tagit med sig kunskap vad man ska göra med dem tumma kartongerna för att tar hand om naturen. "