Rönnbärsgården
Avdelning Blomman och Knopp

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Mina Araf

Redovisade uppgifter