I Ur och Skur Musketören
Avdelning Blåbär

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Sandra Ek

Redovisade uppgifter