Förskolan Kungsallen avdelning Björken
Avdelning Björken

Kommun: Region Gotland

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Anneli Westergren

Redovisade uppgifter

"Vi pratade om vad vi tycker är viktigast med återvinning. Barnen tyckte att det viktigaste är att vi plockar upp all skräp i naturen och räddar våran jord. Viktigt är också att vi inte kastar skräp, glas mm i naturen så att djuren äter upp det och blir sjuka och dör. Barnen hade väldigt mycket bra tankar men hade lite svårt att rita vad de menade. På bilden har Lukas 5 år ritat jorden och fröken fick hjälpa honom att skriva vad det skulle stå. "

"Vi besökte förskolans och skolans alldeles egna återvinningsstation. Vi tittade på de olika symbolerna på kärlen, tog med oss veckans samling av kartonger, plast och dagens kompost och sorterade i kärlen. Barnen på avd. Björken tyckte det var roligt, bra för jorden men att det luktade väldigt illa i kompostkärlet. "