Nitta Förskola
Avdelning Alfons

Kommun: Ulricehamns kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Malin Andersson

Redovisade uppgifter

"Vi har tittat på filmer om återvinning för inspiration när vi har skapat våra återvinningsbilder "

"Varje månad har vi på förskolan samlat mjölkkartonger på förskolan. I slutet av månaden har vi gått till återvinningsstationen där vi första lagt upp alla kartonger för att mäta och räkna hur många kartonger vi samlat. Sedan hoppar vi på kartongerna innan vi slänger dem i återvinningen för kartonger. Inne på avdelningen har vi fört statistik över hur många kartonger vi återvunnit samt att vi samlar alla lock för att få en över hur många kartonger vi samlat och återvunnit. Barnen har även fått med sig varsitt häfte hem där de har kunnat redovisa kartonger som de har återvunnit i hemmet."

"Avdelning Alfons har tillsammans satt ihop ett kollage över det arbetet vi har gjort under läsåret. Vi visar upp vår statiskt över återvinningen av förskolas mjölkförpackningar varje månad och bilder från när vi återvunnit varje månad. Under arbetets gång har vi också sett en film på ur-play om återvinning som vi länkat till via en QR-kod. Våra bidrag till match 2 finns också med. Kollaget har vi satt upp i hallen på förskolan så att alla kan ta del av vårt arbete och vår kampanj, vi har också skrivit ut kollaget i mindre format som vi har laminerat och satt upp på anslags tavlor runt om i samhället för att sprida budskapet om återvinning."