Sjösättningens Förskola
Avdelning 1

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 43 st

Pedagogens namn: Anette Larsson

Redovisade uppgifter

"Vi började med att presentera kartongmatchen för barnen. Därefter informerade vi vårdnadshavarna på vårt föräldramöte och delade ut broschyrerna med klistermärkena för att samarbeta med hemmen. En del av barnen har tillsammans med pedagoger gått till en återvinningscentral i närområdet. Där har vi tagit med återvinningsmaterial från förskolan som vi sedan hjälpts åt att sortera i rätt container. De andra barnen har sorterat i förskolans återvinningsrum. "