Sjösättningens Förskola
Avdelning 1

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 43 st

Pedagogens namn: Anette Larsson

Redovisade uppgifter