Runskriftgatan6
Avd Tallen 1-2 år

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 11 st

Pedagogens namn: Anna Lundberg

Redovisade uppgifter