Spinneriets fsk
Avd. Symaskinen

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Katarina Hall

Redovisade uppgifter