Förskolan Äringsgatan 4a
Avd, Snövit

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Git Ek

Redovisade uppgifter