Förskolan Äringsgatan 4a
Avd, Snövit

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Git Ek

Redovisade uppgifter

"Återvinning är grönt tycker vi. Renare miljö sol och hjärta."

"Vi har gått i omgångar med vår barngrupp till återvinningen med deras kartonger och även återvunnit andra saker så som glas."

"Vi har gjort affischer som vi ska sätta upp på vår förskola, mot gångbanan där förbi passerande kan se dem."