Sveaparkens förskola
Avd pingvinen

Kommun: Åmåls kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Katarina Eriksson

Redovisade uppgifter