Trummenäs skola
Avd. Nallen

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 2 st

Pedagogens namn: Helén Magnusson

Redovisade uppgifter