Fogdemyrens förskola
Avd Myran

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Birgitta Grundström

Redovisade uppgifter