Tallensförskola
Avd: Kotten

Kommun: Norbergs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Lena Kvist

Redovisade uppgifter