Västergärdets förskola
Avd. Jord

Kommun: Härryda kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Djina Kadiric

Redovisade uppgifter