Gunneboförskola
Avd Jollen

Kommun: Västerviks kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 10 st

Pedagogens namn: Noor Alshaikhli

Redovisade uppgifter