Folke Bernadotters förskola
Avd. HUMLAN

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: annakarin olofsson

Redovisade uppgifter