Västratuvevägens förskola 50
avd.Humlan

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Mirjana Suhonjic

Redovisade uppgifter