Blåsippans förskola
Avd Hallonet

Kommun: Värmdö kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Johanna Eriksson

Redovisade uppgifter