Svängsta förskol
Avd Gunghästen

Kommun: Karlshamns kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Carola Olsson

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat om vad återvinning är och varför det är bra att återvinna. Barnens kommentarer: man får inte slänga skräp i naturen för då blir jorden ledsen. Man ska kasta kartongerna i soptunnan med ”pappis” på. "

"Barnen har sorterat skräp och slängt i rätt tunna"

"Vi har sorterat på vår avdelning och sorterat skräp i naturen. Vi har även pratat om vad som händer med djuren som äter skräp som slängs i naturen. Barnen har skrivit och målat skyltar som ska sättas upp vid ett speciellt ställe i området där det kastas mycket skräp ute."