Förskolan Rödhaken
Avd. Grön

Kommun: Borgholms kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Carina Sjöberg

Redovisade uppgifter