Avdelningen Eken
Avd Eken Bohusskolan

Kommun: Ale kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 35 st

Pedagogens namn: Maria Bävermalm

Redovisade uppgifter