Förskolan Ejdern
Avd Delfinen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Linda Johansson

Redovisade uppgifter