Sörgårdsskolans förskola, avd Blågården
Avd Blågården

Kommun: Östersunds kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Maria Frånlund

Redovisade uppgifter