Fogdemyrens förskola
Avd Björnen

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Birgitta Grundström

Redovisade uppgifter

"Vi har tillsammans med barnen sorterat olika material i vårt källsorteringshus. Barnen har visat på varför man ska vika ihop kartongerna innan man återvinner i tunnan för kartong. "