Fogdemyrens förskola
Avd Älgen

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Birgitta Grundström

Redovisade uppgifter