förskolan Bäckehagen
avd Älgen och Skatan

Kommun: Falu kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Erik Rickardsson

Redovisade uppgifter