Vitsippan
Avd 2

Kommun: Karlskoga kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Pirjo Höök

Redovisade uppgifter