Vitsippan
Avd 1

Kommun: Karlskoga kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Pirjo Höök

Redovisade uppgifter