Galjonens förskola
Avd.1

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Lena Dahlqvist

Redovisade uppgifter