Himlaskolan
AtenBerlin

Kommun: Ale kommun

Verksamhet: Klass 5, Klass 6

Antal barn/elever: 43 st

Pedagogens namn: Lisa Sillanpää

Redovisade uppgifter