Stenröset Åsen
Åsen

Kommun: Emmaboda kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Sofie Zeliath

Redovisade uppgifter