Åryd skola
Åryd 5

Kommun: Växjö kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Lisa Mengel

Redovisade uppgifter