von Bahr
Årskurs 6

Kommun: Uppsala kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 60 st

Pedagogens namn: Camelia Hagfeldt

Redovisade uppgifter