Djupadalsskolan
5A

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 29 st

Pedagogens namn: Emelie Moltzer

Redovisade uppgifter