Östra skolan
Årskurs 5

Kommun: Sunne kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 38 st

Pedagogens namn: Fadjer Alwan

Redovisade uppgifter

""

"Vi har arbetat med introduktionen och informerat vårdnadshavare om Kartongmatchen. Både vårdnadshavare och elever varit delaktiga, fört statistik över klassens förbrukade och återvunnit dryckeskartonger under två veckor. Vi har också haft ett besök till en återvinningssatation och sorterade förpackningar. Vi på skolan har en egen återvinningsstationen där vi sorterar och återvinner. (Fadjer Alwan/Östra skolan)\""