Östra skolan
Årskurs 5

Kommun: Sunne kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 38 st

Pedagogens namn: Fadjer Alwan

Redovisade uppgifter