Snösätraskolan
årskurs 4

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 46 st

Pedagogens namn: Misan Berge

Redovisade uppgifter