Tegelhagens skola
Årskurs 3

Kommun: Sollentuna kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 57 st

Pedagogens namn: Nina Bravo

Redovisade uppgifter