Tegelhagens skola
Årskurs 3

Kommun: Sollentuna kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 57 st

Pedagogens namn: Nina Bravo

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat om vikten av att återvinna och att sprida detta budskapet . Budskapet på förpackningarna är att FLER ska få upp ögonen för att återvinna. Eleverna fick själva rösta fram vinnaren i klasserna. "

"Alla elever i årskurs 3 på Tegelhagens skola har besökt en återvinningsstation och sorterat olika slags förpackningar. Innan besöket samtalade vi om återvinning och hålbar utveckling. Efteråt gjorde vi en tipspromenad som handlade om återvinning och källsortering. "

"Att berätta för hundra. Vi valde att genom zoom samtal berätta vårt budskap för andra klasser på skolan. Eleverna gjorde lappar där de skrev sitt budskap och gjorde plakat och läste dessa för de andra klasserna på skolan. Vi satte sedan upp dessa plakat så att föräldrar och andra elever lätt kunde se och läsa de budskap eleverna ville sprida om återvinning. Vi fotade även budskapet och mailade föräldrar. "