Friggaskolan
Årskurs 3

Kommun: Östersunds kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 48 st

Pedagogens namn: Niklas Köhler

Redovisade uppgifter