Friskolan Hästens AB
Årskurs 1

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 29 st

Pedagogens namn: Karolina Gustafsson

Redovisade uppgifter