Snösätraskolan
Årskurs 1

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Johanna Sundén

Redovisade uppgifter