Sörmjöle skola
årskurs 1

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Ellen Strömberg

Redovisade uppgifter