Slättenskolan
Årkurs 3

Kommun: Jönköpings kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Beatrice Lindström

Redovisade uppgifter