Kättinge skola
Arkö

Kommun: Norrköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 10 st

Pedagogens namn: Malin Dyrager

Redovisade uppgifter