Diö skola
År3

Kommun: Älmhults kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Jessica Svensson

Redovisade uppgifter