Persöskolan
år 3

Kommun: Luleå kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 9 st

Pedagogens namn: Eva Westerdahl

Redovisade uppgifter