Hyllie Park Grundskola
År 2

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Ninnie Närhi

Redovisade uppgifter