Vrena friskola
år 2

Kommun: Nyköpings kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Peder Kjulin

Redovisade uppgifter