Hökarängsskolan
År 1

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 41 st

Pedagogens namn: Diana Lundsten

Redovisade uppgifter