Fritidshemmet Önnestad skola
Äppelvikens fritidshem

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 50 st

Pedagogens namn: Marie Carlsson

Redovisade uppgifter