Kattarp
Äppelskogen

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Ahmad Alhaj

Redovisade uppgifter