Förskolan Hamngården
Ankaret

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Madeleine Elmqvist

Redovisade uppgifter